[rev_slider alias="servicii-slider"]

Servicii financiar-contabile

Adăugarea datelor inițiale de preluare a unei contabilități (solduri inițiale, rulaje, soldurile partenerilor și ale clienților și eventual ale datoriilor)

Alcătuirea declarațiilor fiscale și a deconturilor de TVA către bugetul de stat

Calculația costurilor și contabilitate de gestiune

Calculul amortizării și înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a acestora

Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale, a fișei de plătitor la data preluării și periodic pe parcursul colaborării

Constituirea registrului jurnal, inventar, a jurnalelor de TVA și cartea mare

Depistarea și solicitarea documentelor suplimentare de care au nevoie clienții

Evidența analitică, sintetică și a mijloacelor fixe ale clienților

Evidența contabilă a salariilor și întocmirea declarațiilor aferente în care sunt cuprinse ștatele de plată și fișele fiscal

Întocmirea și certificarea bilanțurilor semestriale și anuale

Prelucrarea datelor și verificarea completă a informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate

Realizarea balanței lunare și efectuarea tuturor verificărilor pentru închiderea lunii

Servicii de salarizare

Calcularea salariilor și realizarea statelor de plată

Depunerea și realizarea declarațiilor lunare

Eliberarea adeverințelor pentru salariați și depunerea fișelor fiscale.

Încheierea contractelor de muncă și a dosarelor de personal

Predarea declarațiilor lunare și depunerea acestora către Administrația FInanciară

Realizarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și notificarea lunară a clientului privind datoriile acestuia

Predarea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate

Realizarea și trimiterea către Registrul Electronic de evidență a salariaților

Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Servicii de fiscalitate

Adnotări periodice cu privire la modificările legislative

Consultant pentru calcularea taxelor directe sau indirecte (TVA – persoane sau operațiuni impozabile și procedura de rambursare; Impozit pe profit – soluții, accize și taxe locale)

Consultanță cu privire la legislația financiară, contabilă și fiscală aplicabilă fiecărei societăți

Identificarea și exploatarea oportunităților fiscale

Impozitarea veniturilor pe care le au persoanele fizice rezidente sau nerezidente

Optimizarea impozitelor și taxelor de plată

Prezență pe toată perioada controalelor și investigațiilor fiscale efectuate de către organele specializate ale Statului

Servicii conexe

Alcătuirea raportărilor contabile externe, în cazul în care specificul activității o impune

Analiza cash-flow-urilor a societății și analizarea contului de rezultate

Analiza perioadei de recuperare a investițiilor în funcție de ratele și încasările estimate

Analizarea cheltuielilor și compararea acestora cu veniturile obținute prin angajarea cheltuielilor

Conceperea studiilor de fezabilitate pentru obținerea de finanțări

Consolidarea evidenței contabile

Realizarea analizei financiare a firmei și construirea bugetului de venituri și cheltuieli

Realizarea studiilor de fezabilitate

Realizarea unui raport inițial prin care calculăm valoarea prezentă a unor investiții viitoare sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie

Retratarea informațiilor financiare din balanța contabilă realizată conform cu legislația din România sub formă de raportare către grup al societății respective conform cu IFRS

Stabilizarea balanțelor de verificare pentru grupurile de societăți și redarea lor în bilanț